Kancelaria rachunkowa Radom -Księgi handlowe

Kancelaria rachunkowa Radom - Księgi handlowe

biuro rachunkowe Radom księgi handlowe

Księga handlowa, inaczej nazywana księgą rachunkową to system ewidencji księgowej znany już od czasów średniowiecza. Współcześnie księga handlowa jest prowadzona przez przedsiębiorstwa w celu obrony interesów wierzycieli przez ewentualnymi oszustwami i nadużyciami ze strony przedsiębiorców. Potocznie prowadzeniem ksiąg rachunkowych nazywane jest pełną księgowością. Jest to dość spore wyzwanie dla przedsiębiorców, zwłaszcza dla tych, którzy nie mają zatrudnionej samodzielnej księgowej

Nasze biuro rachunkowe Radom świadczy usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych dla właścicieli firm. Dzięki temu możesz skupić się na tym co najważniejsze, czyli na rozwoju swojej działalności, aby maksymalizować swoje zyski

Księga rachunkowa to w skrócie skrupulatne zestawienie każdej operacji gospodarczej, które wydarzyło się w przedsiębiorstwie. Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są:

 • spółki kapitałowe, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne

 • osoby fizyczne i spółki, których roczne przychody przekraczają równowartość 2 000 000 euro


Biuro księgowe Radom w ramach prowadzenia ksiąg handlowych świadczy takie usługi jak:

 • Opracowywanie polityki rachunkowości

 • Powiadomienie US o miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych przez zewnętrzną firmę

 • Rejestrowanie przychodów i kosztów prowadzonego przedsiębiorstwa w księdze

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wprowadzanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,

 • Prowadzenie rejestrów VAT w celu obliczenia zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług

 • Opracowywanie i wysyłanie miesięcznych lub kwartalnych zeznań JPK_VAT

 • Obliczanie podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych

 • Przygotowywanie i wysyłanie rocznych deklaracji podatkowych CIT-8

 • Generowanie zestawień i raportów z księgi na prośbę klienta

biuro rachunkowe Radom księgi handlowe
biuro rachunkowe Radom księgi handlowe

Solidna księgowa w Radomiu pozwoli Ci precyzyjnie ewidencjonować przychody i koszty w prowadzonym przedsiębiorstwie. W naszym biurze rachunkowym Radom pracujemy na specjalistycznych programach komputerowych, co znacznie ułatwia prowadzenie księgi. Zyskujesz stały dostęp do danych i możesz znaleźć wszystkie wymagane informacje w krótkim czasie. Ograniczamy dokumentację papierową do minimum i jesteśmy do stałej dyspozycji dla klienta

Biuro księgowe Radom działa zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości. Prowadzimy księgi rachunkowe rzetelnie i bezbłędnie oraz na bieżąco je sprawdzamy, aby uniknąć wszelkich nieprawidłowości. Posiadamy kompleksową wiedzę podatkową i rachunkową, dzięki czemu sprawnie prowadzimy księgi rachunkowe firm

biuro rachunkowe Radom księgi handlowe