Kancelaria rachunkowa Radom - Księga przychodów i rozchodów

Kancelaria rachunkowa Radom - Księga przychodów i rozchodów

biuro rachunkowe Radom Księga przychodów i rozchodów

Biuro rachunkowe Radom oferuje kompleksową obsługę podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Jest to urządzenie księgowe, które służy do bieżącej ewidencji operacji gospodarczych w uproszczonej formie, czyli w systemie księgowości pojedynczej. Ten system księgowości polega na dokładnej rejestracji wszelkiego rodzaju przychodów (ze sprzedaży oraz innych przychodów), zakupów towarów lub materiałów oraz kosztów ubocznych związanych z tymi zakupami oraz wydatków wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa

Księgę przychodów i rozchodów prowadzą: osoby fizyczne które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania przychodu wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie

biuro rachunkowe Radom Księga przychodów i rozchodów
biuro rachunkowe Radom Księga przychodów i rozchodów

Zapisy w KPiR należy dokonywać na bieżąco, raz dziennie po zakończeniu dnia, jednocześnie nie później niż na kolejny dzień. Bardzo ważna jest regularność i wiedza, jak prawidłowo sporządzać zapisy. Ewidencja powinna być prowadzona na podstawie rzetelnych i prawidłowych dowodów księgowych. Podatnik musi kolejno ponumerować karty księgi oraz ją zbroszurować. Podstawowymi dowodami księgowymi są m.in. faktury, rachunki, dokumenty celne oraz faktury korygujące oraz noty korygujące

Usługi rachunkowe Radom w ramach obsługi księgi przychodów i rozchodów obejmują takie czynności jak:

  • Prowadzenie rejestrów VAT

  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych

  • Obliczanie miesięcznej lub kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

  • Przygotowywanie i wysyłka rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-36/PIT36L

  • Sporządzanie zestawień z księgi przychodów i rozchodów na prośbę klienta

  • Miesięczne naliczanie podstawy i wysokości składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne oraz ich wysyłka

  • Opracowywanie i wysyłka deklaracji JPK VAT/VAT-UE

biuro rachunkowe Radom Księga przychodów i rozchodów
biuro rachunkowe Radom Księga przychodów i rozchodów

Biuro księgowe Radom to gwarancja bezbłędnego i starannego świadczenia usług. W razie jakichkolwiek wątpliwości służymy radą i pomożemy Ci właściwie prowadzić KPiR. Na każdym etapie współpracy jesteśmy w pełni dostępni dla klienta, dzięki czemu jesteśmy stale zapoznani z aktualną sytuacją w firmie i możemy odpowiednio reagować na niespodziewane kryzysy. Nasza oferta biura rachunkowego jest dostosowana do obsługi zarówno większych, jak i mniejszych podmiotów gospodarczych