Kancelaria rachunkowa Radom - Kadry i płace

Kancelaria rachunkowa Radom - Kadry i płace

kancelaria rachunkowa Radom

Biuro rachunkowe Radom w zakresie usługi kadrowo-płacowej zajmuje się wszystkimi czynnościami związanymi z zatrudnianiem oraz utrzymaniem pracowników. Przygotujemy za Ciebie niezbędne dokumenty zgłoszeniowe w procesie rekrutacji, zgłosimy pracownika do składek na ubezpieczenia społeczne, a także zajmiemy się rozwiązaniem stosunku pracy. Solidna księgowa w Radomiu to dobry sposób na oszczędności. Nie musisz zatrudniać osobnego działu HR, który zajmuje się sprawami kadrowo-płacowymi. Powierz je w nasze ręce

Usługi rachunkowe Radom w zakresie kadr i płac obejmują czynności:

 • Sporządzanie akt osobowych pracowników na podstawie dokumentacji dostarczonej przez przedsiębiorcę
 • Bieżące utrzymywanie dokumentacji kadrowej
 • Monitorowanie badań lekarskich i szkoleń BHP
 • Przygotowywanie i wysyłka dokumentów zgłoszeniowych pracowników do ZUS
 • Przygotowywanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od wynagrodzeń
 • Sporządzanie listy płac
 • Opracowywanie i wysyłanie deklaracji ZUS za pośrednictwem systemu elektronicznego przez program Płatnik
 • Generowanie zaświadczeń i zestawień dla pracowników oraz przedsiębiorców
 • Opracowywanie rocznych informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11
 • Sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS i US (ZUS DRA,ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA)
 • Naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem obowiązkowych potrąceń rejestrowanie wynagrodzeń oraz zwolnień lekarskich, ustalanie wymiaru urlopów
 • Obsługę umów cywilnoprawnych

kancelaria rachunkowa Radom
kancelaria rachunkowa Radom

Tak szeroka oferta biura rachunkowego sprawia, że pracodawca nie jest obciążony sprawami związanymi z zatrudnieniem, dzięki czemu może pozwolić sobie na skupienie energii i zasobów na inne obszary działalności. Biuro księgowe Radom proponuje elastyczne rozwiązania w zakresie płac i pozwala wdrażać efektywne sposoby prowadzenia dokumentacji kadrowej. Pracujemy na najnowszych programach z licencjami i dbamy o to, aby zadbać o każdy aspekt pracy

Biuro księgowe, wyróżnia szybkość działania. Zawsze dopełniamy wszystkich formalności w terminie, a wdrożone czynności są niewyczuwalne dla klientów. Jednocześnie informujemy o najważniejszych aspektach płac i kadr w firmie, tak aby klient był na bieżąco i mógł zadecydować o dalszych działaniach

kancelaria rachunkowa Radom
kancelaria rachunkowa Radom

Zgłoś się do nas, aby ustalić, jakie usługi outsourcingu kadru i płac będą potrzebne w Twoim przedsiębiorstwie. Naszym klientom gwarantujemy:

 • nieograniczony dostęp do konsultacji z profesjonalnymi ekspertami ds. HR,
 • całkowitą poufność informacji,
 • zmniejszenie dokumentów w wersji papierowej do niezbędnego minimum,
 • stały dostęp do dokumentów pracowniczych i danych kadrowych